Marina skyddsområden i Kalifornien fördubblas i storlek

Foto: NMFS Southwest Fisheries Science Center (NOAA)

I dagarna gick beslutet igenom att utökad areal skulle ges till två marina reservat i norra Kalifornien . Områdena är otroligt viktiga för den biologiska mångfalden både lokalt och globalt och innefattar ett flertal olika naturtyper som inhyser många hotade arter. 

Obamas regering klubbade igår igenom beslutet att utöka två marina reservat, the Gulf of the Farallones och Cordell Bank i norra Kalifornien till dubbla arealen mot vad det tidigare har varit. Det nya beslutet har fått kritik från olje- och gasbolag då bolagen hindras från att borra i området, men hyllas samtidigt av bland annat NOAA (National Oceanic & Atmospheric Administration) som varit med och drivit igenom beslutet.

Ett stort antal fåglar, däggdjur, fiskar och andra organismer, varav många utrotningshotade, lever idag i de skyddade områdena. Bland dessa finns bland annat en av världens viktigaste vithajspopulationer, sälar, valar, delfiner samt en av de sydligaste amerikanska populationerna av Stellers sjölejon. Förutom marina ekosystem innefattar reservaten även våtmarker, flodmynningar och grunda banker för att nämna några.Fördelarna med utökade reservat visar på betydelsen området har för den biologiska mångfalden, både lokalt och globalt, samt de positiva effekter som ges av de skyddade ekosystemen.

Den här expansionen är resultatet av ett enormt samarbetsprojekt mellan regeringen, lokala grupper, akademi och förtroendevalda för att tillhandahålla utökat skydd för kritiska marina resurser, säger Daniel J. Basta, chef på NOAA:s kontor för Nationella marina skyddsområden. Det presenterar en markerad vision för att skydda vattnen kring norra Kaliforniens kust för nuvarande och framtida generationer.

Miljö online2

Liknande artiklar