Miljöarbetet kring Östersjön kan skapa många nya jobb

Foto: Public Domain

Östersjön får årligen ta emot enorma mängder utsläpp från alla de länder som omger det. Miljöproblemen med bland annat övergödning, döda bottnar och utfiske är stora. I en ny debattartikel på DN skriver Niklas Zennström, stiftelsen Zennströms Philanthropies och Fredrik Lind, The Boston Consulting Group, om hur miljöarbetet för att rädda Östersjön bland annat kan leda till nya jobbmöjligheter.

Miljöförstöringen i regionen har gått för långt och vi kan inte längre vänta med att agera. Men vi ska inte se ett aktivt miljöarbete som en kostnad, utan som en investering. Genom att göra ingenting riskerar politikerna hundra­tusentals förlorade arbetstillfällen. Om de agerar får vi alla en bättre miljö samtidigt som den ekonomiska tillväxten kraftigt gynnas och fler jobb skapas, skriver Fredrik Lind och Niklas Zennström.

En studie gjord i samarbete mellan Zennströms Philanthropies och The Boston Consulting Group, visar på att arbetet som krävs för att rädda Östersjöns miljö kan leda till 900 000 jobb. Frågan har analyserats på kommunal nivå med 1500 kommuner runt Östersjön under 15 år. Framförallt har det handlat om att lyfta fram problemen som Östersjön står inför genom att öka medvetenheten, men även att lyfta fram de ekonomiska fördelarna som finns med att förbättra statusen för innanhavet.

Miljöförstöringen kommer att kosta hundratusentals jobb om den tillåts fortsätta. En sämre miljö innebär till exempel färre jobb i turistnäringen men leder också till en generellt sett sämre ekonomisk tillväxt, enligt Zennström och Lind i DN.

Forskarna har tagit inspiration från ett projekt i Singapore som visat att både jobb och miljö kan gynnas av friskare vatten. Tyvärr är det idag stor skillnad på kunskap och ekonomiska möjligheter inom de olika kommunerna, enligt den svenska studien.

Studien lyfter fram 3 nyckelfrågor som bland annat berör fosfor och kväve, samarbete mellan myndigheter och drivandet av forskningen kring vatteninnovation. Den tar även upp fyra viktiga delar för att lyckas; 1. Ta fram tydliga mål 2. Engagera lokala intressenter 3. Samarbeta över gränserna 4. Säkra finansieringen.

Miljö online2

Liknande artiklar