Pollinerande vildbin hotas av intensiva jordbruk

Foto: CC0/Public Domain

Antalet pollinerande, vilda bin minskar stadigt runtom i världen.  Enligt en ny rapport från IUCN (International Union for Conservation of Nature) riskerar så mycket som en tiondel av Europas 1965 vilda arter av bin utrotas.

En av jordklotets viktigaste ekosystemtjänster, pollineringen, är kraftigt hotad av ändrade livsvillkor för pollinerande däggdjur, fåglar och insekter. Detta kan leda till en kraftig minskning av pollinatörer runtom i världen. Intensiva jordbruk och användningen av bekämpningsmedel och konstgödsel är de största bidragande orsakerna till den minskning av vilda bin i Europa som forskare nu ser. IUCN har slagit fast att närmare 10 procent är hotade av utrotning idag, och fler kan komma att hamna på listan.

Om vi inte tar reda på orsakerna bakom denna nergång i vilda bin, och agerar snabbt för att stoppa den, kommer vi verkligen behöva betala ett väldigt högt pris, säger Karmenu Vellu, europeisk kommissionär för miljön.

Europeiska kommissionen fastslår att närmare 84 procent av våra huvudsakliga grödor kräver insektspollinering, men mer forskning behöver göras kring ämnet. Idag beräknas insekternas pollinering vara värd mångmiljardbelopp, något som vi i framtiden måste betala för om vildbina och andra pollinatörer försvinner. Framförallt kan anpassade livsmiljöer och minskad användning av bekämpningsmedel leda till förbättrade livsvillkor.

Miljö online2

Liknande artiklar