Solenergi på stark frammarsch i Skåne

Foto: Peter Nguyen

Solenergin har mer än tredubblats i Skåne sedan början av 2013 visar en ny kartläggning från Solar Region. Idag finns 579 solcellsanläggningar monterade runt om i Skåne.

Solcellerna har monterats på villatak, ladugårdar, kontorsfastigheter eller på ställningar i marken enligt ett pressmeddelande från Energikontoret Skåne. Trots att solenergin fortfarande står för en liten del av Skånes energibehov ökar alltså satsningarna storartat. Solenergin i Skåne motsvarar idag 1 400 villors årliga hushållsel.

Överskott av el från solcellerna kan säljas vidare till elhandelsbolag för att därefter levereras till elnätet. Det går idag att få en skattereduktion på 60 öre/kWh för den överskottsel som matas in på elnätet.

Det är spännande att följa utbyggnaden av solceller i länet och med den nya skattereduktionen för såld el förbättras det ekonomiska läget ytterligare för privatpersoner som vill investera i solenergianläggningar, säger Hanna Claesson, ordförande i Solar Region Skåne.

Förnybar energi är även på frammarsch globalt sett vilket Supermiljöbloggen rapporterat om vid flera tillfällen, exempelvis här.

Miljö online2

Liknande artiklar