Storbritannien sänkte sina koldioxidutsläpp förra året

Foto: Geograph

Förra året sjönk Storbritanniens utsläpp av koldioxid med ungefär 8 procent inom energisektorn, den största sänkningen sen 1990. Samtidigt ökade elektriciteten från förnyelsebara energikällor med närmare 20 procent, enligt artikel i The Guardian.

Storbritanniens användning av fossila energikällor sjönk förra året rejält, delvis tack vare större medvetenhet om klimatförändringarna och lägre energianvändning i hushållen, enligt statistik från regeringen. Nedgången är den största sen 1990 och välkomnas av miljörörelser. Samtidigt ökar även användningen av förnyelsebar energi i landet mer än någonsin. Förra året var rekordvarmt sett till medeltemperaturen, vilket även det kan ha varit en bidragande orsak till att energikonsumtionen föll i hushållen.

Sjunkande koldioxidutsläpp från energisektorn är välkomnade nyheter och visar att åtgärder mot koldioxidutsläpp ger resultat. Även om minskningen är positiv, måste vi komma ihåg att mer ambitiösa koldioxidutsläppsreduktioner är nödvändiga över olika sektorer för att möta våra åtaganden vad gäller klimatförändringar, säger Emma Pinchbeck, WWF.

De nya siffrorna som regeringen nu visar upp kan komma att stärka landets position inför klimatmötet i Paris senare i år. Innan 31 mars måste alla länder ha lämnat in förslag på hur mycket de ska sänka sina utsläpp, något som sedan ska komma att diskuteras i Paris.

Miljö online2

Liknande artiklar