Vänsterpartiet vill ha svar om Ojnareskogen

Foto: Ludvig Tillman, Greenpeace

Menar att unika naturområden hotas av exploatering på norra Gotland.

Jens Holm (V) ställde i veckan en skriftlig riksdagsfråga till klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) angående den uppmärksammade Ojnareskogen. Han skriver att länsstyrelsen på Gotland för närvarande har förslag på nya områden som ska ingå i nätverket Natura 2000. Bland annat rör det sig om en utvidgning av Natura 2000-området Bästeträsk, som innefattar just Ojnareskogen.

Förslaget som är ute på remiss ska i slutet av månaden skickas till Naturvårdsverket för att sedan redovisas för regeringen. Samtidigt handlägger Mark- och miljööverdomstolen just två ansökningar om utvinning av kalk på norra Gotland, som kan få betydelse för Ojnareskogen.

Detta har fått Jens Holm att fråga klimat- och miljöministern om hon avser att påskynda processen med bildandet av Natura 2000-områdena. Detta skulle enligt Jens Holm kunna göras genom att ett uppdrag ges åt Naturvårdsverket om att skynda på arbetet.

Sveriges Radios P4 Gotland som i går rapporterade om frågan nämner vad Åsa Romson själv sa i en debatt med dåvarande miljöminister Lena Ek (C), sommaren 2012:

– Du borde i dagsläget utpeka detta till ett skyddat område. Varje dag på den här regeringens bord har ju möjligheten funnits att skydda området och det kanske är någonting som ni borde ha funderat på.

Åsa Romson avböjde i går att kommentera saken till P4 Gotland med hänvisning till att ärendet är under beredning.

Miljö online2

Liknande artiklar