45 internationella organisationer ber Romson skydda den svenska skogen

Malin Sahlin, Skog
Foto: Malin Sahlin

I ett öppet brev till miljö- och klimatminister Åsa Romson ber 45 icke-statliga organisationer att den svenska skogen skyddas.

Organisationerna kommer från Kina till Sydafrika, Ghana, USA och Finland. De är medlemmar i organisationen Environmental Paper Network (EPN) som jobbar för att pappersproduktionen ska bli hållbar.

I brevet skriver de bland annat:

Sverige är en av Europas största tillverkare av pappersmassa och papper, och den svenska skogsindustrin är en viktig leverantör av papper, kartong och sågade och hyvlade produkter i många länder. Vi har dock lärt oss att den nuvarande svenska politiken och lagstiftningen skogen tillåter skogsindustrin att använda metoder som har en enorm inverkan på skogens biologiska mångfald och ekosystemtjänster. (…)

Mer än 850 skogsarter anses hotade. Kalhyggena och det plantageliknande skogsbruket har också en negativ inverkan på rennäringen av samer, liksom många lokalsamhällen. Skogsbruket i Sverige kan därför inte betraktas som hållbar: varken ur ett ekologiskt, och inte heller ur ett socialt perspektiv.

Organisationerna förslår att Sverige:

  • Omedelbart skyddar alla nyckelbiotoper och gamla skogar.
  • Stärker skogslagstiftningen, med effektiva sanktioner för destruktiv avverkning.

Läs brevet här >>

Miljö online2

Liknande artiklar