Den ljuvliga chokladens mörka baksida

Foto: 3268zauber

Vi äter mer och mer choklad i världen, choklad som har sitt ursprung i kakaoplantager. En stor del av bönorna odlas i Elfenbenskusten där skyddade skogar får ge plats för illegala plantager.

Elfenbenskusten står för så mycket som en tredjedel av världsmarknaden av kakaobönor, men exporten har en mörk baksida. Av 23 naturreservat som forskare har undersökt innehåller 20 av dessa illegala kakaoplantager. I och med att efterfrågan ökar mer än tillgången, har experter de senaste åren varnat för att priserna på kakao kan komma att stiga, vilket även gynnar de illegala plantagerna och samhällena som vuxit upp runtomkring dessa. Skyddet av naturreservaten i Elfenbenskusten är dåliga och gör att de illegala avverkningarna av skog är en vanlig syn. Med skogen försvinner även flera olika hotade djurarter, bland annat långskäggig dianamarkatta och White Naped Mangabey, arter som i flera reservat inte längre verkar finnas kvar.

Världens efterfrågan på choklad har varit väldigt hård mot hotade primater i Elfenbenskusten, säger W. Scott McGraw, medförfattare i studien och professor i antropologi vid Ohio State University.

Tyvärr är skyddet av skogarna väldigt dåligt, vilket resulterar i att de illegala odlarna knappt möter något som helst motstånd från staten och det är därigenom i princip fritt fram att skövla skog och istället anlägga plantager.

Miljö online2

Liknande artiklar