EU på väg mot hållbart fiske i Östersjön

Foto: August Linnman from Stockholm, Sweden, a.k.a Alinnman (talk · contribs) (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.)

EU-parlamentet har röstat för en flerårig plan för torsk, skarpsill och sill/strömming i Östersjön. I planen ingår att det inte ska fångas mer fisk än att bestånden kan återhämta sig till nästa år, vilket är en viktig del av EU:s nya fiskepolitik.

EU beslutade under förra mandatperioden om en ny fiskepolitik och att fiskebestånden ska vara hållbara senast år 2020. Det är första gången som EU:s nya fiskepolitik konkretiseras i en förvaltningsplan.

Att planen är flerårig och inkluderar flera arter som är viktiga för varandra anses också kunna bidra till ett mer hållbart fiske i Östersjön, skriver Europarlamentet Nyheter.

Miljöpartisten Linnea Engström, EU-parlamentariker och vice ordförande i fiskeriutskottet, är positiv till förslaget och säger till Svenska Dagbladet:

Det känns väldigt, väldigt bra. Det här är en jättetydlig signal . . . att parlamentet tydligt har ställt sig bakom ambitionen att gå i linje med den nya fiskereformen och fiska lite mindre under en tidsperiod för att bestånden ska återhämta sig, sade Linnéa Engström (MP)

Även den moderata EU-parlamentarikern Christoffer Fjellner är positiv:

Jag är väldigt stolt över att vi nu får en hållbar fiskepolitik för Östersjön, säger han.

Men EU-parlamentets beslut betyder inte att det är säkert att det här kommer att bli EU:s fiskepolitik. EU-parlamentet och EU-ländernas fiskeministrar ska nu förhandla om frågan.

Miljö online2

Liknande artiklar