Miljonsatsning ska minska utsläpp från avlopp

Foto: Rony Michaud

Havs- och vattenmyndigheten ligger bakom en satsning på projekt som kan minska utsläpp från små avlopp. Sammanlagt skall nästan 4 miljoner kronor fördelas på tolv olika projekt. Projektet genomfördes även förra året och gav då ett mycket bra resultat enligt ett pressmeddelande från Havs -och vattenmyndigheten. 

Äldre och bristfälliga avlopp kan orsaka både miljö -och hälsoproblem och små avlopp släpper ut en stor del av övergödande ämnen.

– Målet med vår satsning är att inhämta, sprida kunskap och bidra till utvecklingen av metoder för att minska utsläpp av övergödande ämnen och patogener från små avloppsanläggningar, säger Åsa Gunnarsson, utredare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn på HaV enligt pressmeddelandet.

De olika projekten avser bland annat test och utvärderingar, jämförelser av olika reningstekniker för smittämnen, näringsämnen och syreförbrukande ämnen, utveckling av praktiska verktyg för att underlätta bedömningar vid prövning samt tillsyn av små avloppsanläggningar.

Här nedan kan du läsa om vilka som ligger bakom några av projekten och vad projekten avser:

  • Bakterieutsläpp från små avlopp. Luleå tekniska universitet, LTU, får 284 600 kronor för 2015 och 264 606 kronor för 2016.,
  • Fosforfällor – hur länge fungerar de. Luleå tekniska universitet, LTU får 199 100 kronor för 2015 och 296 150 kronor för 2016
  • Standardiserad utvärdering av paketlösningar för avloppsvatten från bad, disk och tvätt. Institutet för jordbruks- och miljöteknik, JTI får 55 272 kr för 2015 och 13 068 kr för 2016. De fick även pengar i fjol.
  • Vattengenomsläpplighet för bergkrossmaterial i markbäddar. Institutet för jordbruks- och miljöteknik, JTI , får 174 200 kronor för 2015. Mottog även pengar i fjol.
  • Riktlinjer registrering av uppgifter små avlopp. Analys- och teknikkonsultföretag, WSP, får 145 000 kronor för 2015

Resten av projekten kan du se här.

Miljö online2

Liknande artiklar