Norge godkänner dumpning av miljontals ton giftigt avfall i fjord

Den norska regeringen har sagt ja till att ett gruvföretag får dumpa flera miljoner ton av giftigt avfall årligen i en norsk fjord.

Det är gruvföretaget Nordic Mining som i förra veckan fick tillåtelse av den norska regeringen att öppna en nya gruva vid Førdefjorden, där mineralen rutil skall brytas. Avfallet har företaget fått godkänt att slänga i fjorden.

Beslutet från den norska regeringen har mötts av stort motstånd av bland annat Norges Fiskarlag som starkt kritiserar beslutet. Norges Fiskarlag befarar att tungmetaller som kadium kan komma att släppas ut i fjorden och förstöra fiskebestånden.

Naturvernforbundet menar att att allt liv i vattnet kommer att dödas och att avfallet kan spridas och påverka stora delar av fjorden. De kallar godkännandet för den största föroreningsskandalen i norsk historia.

Protesterna mot beslutet växer dag för dag och Jordens Vänner i Norge flaggar för att aktioner i civil olydnad kommer att utföras.

Det här är en fjord full av liv – att kväva den med gifter är sinnessjukt. Vi har 600 människor redo att utföra civil olydnad och vi kommer inte sluta förrän fjorden är säker, säger Arnstein Vestre, ordförande för Jordens Vänner i Norge till The Guardian.

Miljö online2

Liknande artiklar