Ny rapport: styrmedel ger positiv effekt

Foto: littlevisuals.co

 Nya rön visar att olika styrmedel faktiskt resulterar i att vår miljöpåverkan minskar. Bäst resultat ger ekonomiska styrmedel.

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket kartlagt 32 olika styrmedel som syftar att styra hushållens konsumtion i en mer hållbar riktning. De undersökta områdena är boende, kommunikationer, shopping och konsumtion av mat.

Sammanställningen visar att trängselskatterna i Göteborg och Stockholm, miljöbilspremien och den koldioxiddifferentierade fordonsskatten har haft stor effekt på människors beteende och minskat miljöpåverkan. Däremot så leder olika bidrag och stöd för installationer av miljöförbättrade åtgärder i bostäder oftast inte en mer hållbar konsumtion. Det kan bero på att t.ex bidrag för solcellsinstallation oftast prioriteras till företag istället för till privatpersoner.

Begränsade effekter syns även för informativa styrmedel angående mat. Rapporten visar att klimat- och miljömärkningar leder till en ökad försäljning av ekologiska varor med 5-10 procent, medan hyllmärkning endast gynnar vissa produkter, så som olivolja och kaffe.

En av rapportens författare, Magnus Hennlock, säger att informativa styrmedel ändå kan göra nytta:

Det här resultatet bekräftar tidigare erfarenheter att informativa styrmedel har begränsade effekter i de fall åtgärderna kräver relativt stora uppoffringar eller kostnader av konsumenten. Däremot kan informativa styrmedel ha en förstärkande effekt när de koordineras och synkroniseras med regleringar och andra styrmedel.

Här kan du läsa hela IVL:s rapport.

Miljö online2

Liknande artiklar