Sex gånger dyrare om du väljer bilen istället för att cykla

Foto: Mikael Colville-Andersen (Public domain)

Om du tar bilen istället för cykeln blir det sex gånger dyrare för dig och samhället tillsammans, visar ny forskning från Lunds Universitet om transportkostnader i Köpenhamn.

En kilometer med bil kostar 0,5 euro och en kilometer med cykeln kostar 0,08 euro när både samhällskostnader och privata kostnader räknas med.  Om endast samhällskostnader räknas så är priset för en kilometer med bilen 0,15 euro. För varje kilometer som cyklas så vinner samhället 0,16 euro. I studien så har kostnader för bland annat luftföroreningar, klimatförändringar, resväg, buller, vägslitage, hälsa och trängsel räknats in. Enligt Stefan Gössling från Lunds Universitet som, tillsammans med Andy S. Choi från University of Queensland, skrivit forskningsrapporten så kan resultaten användas i vilken svensk stad som helst, skriver Sveriges Radio.

Jag tror att man kan använda den här modellen var som helst och att det blir liknande resultat. Det finns något väldigt spännande här om man tittar på samhällsutvecklingen. Jag tror det betyder att städerna framförallt måste satsa mycket mer på cykelutveckling än vad de gör i nuläget, säger Gössling till Sveriges Radio.

Uträkningen är gjord genom en kostnad-nytta- analys.

Miljö online2

Liknande artiklar