Shells oljerigg på väg att installeras i Arktis

Foto: Petty Officer 3rd Class Jonathan Klingenberg, United States Coast Guard

Efter ett preliminärt godkännande från USA:s inrikesdepartement är nu oljeriggen Polar Pioneer och oljeborrningsfartyget Noble Discoverer på väg mot Arktis. Detta för att återuppta borrningarna efter olja i Chukchi-havet utanför Alaska. Trots de unika och hotade naturvärden som finns i området kan borrningen påbörjas redan om 100 dagar.

År 2012 slet sig Shells oljerigg Kulluk och gick på grund utanför Alaska. Efter missödet stannade provborrningarna efter olja upp i området, men är nu på väg att återupptas efter ett preliminärt godkännande från USA:s regering. Miljögranskningen för Shells planer måste fortfarande godkännas, men fartygen för att installera oljeriggen är redan på väg mot de känsliga områdena i Arktis.

Förutom den omedelbara risken för olyckor, som kan bli förödande för det känsliga djur- och växtlivet i Arktis, så har klimatforskningen visat att dessa oljetillgångar måste lämnas orörda om vi ska ha en chans att klara målet att hålla den globala medeltemperaturen under två graders ökning, säger Greenpeace talesperson Isadora Wronski enligt en artikel i DN.

Sex Greenpeace-aktivister har bordat oljeriggen Polar Pioneer samtidigt som organisationens fartyg Esperanza skuggar oljeriggen på dess väg norrut mot Arktis. Bland de ansvariga finns två svenskar, varav en nu är ombord på oljeriggen efter den olagliga bordningen igår.

Vi vill exponera för världen vad Shell är på väg att göra. Även om Shell lyckats lura USA, så kommer vi inte att tillåta någon oljeborrning i Arktis, säger Isadora Wronski på satellittelefon till TT enligt SvD.

Företaget Noble Drilling, som äger borrningsfartyget Noble Discoverer, har erkänt sig skyldiga till flertalet lagbrott i och med det misslyckade försöket att borra efter olja 2012. Greenpeace menar på att Shell aldrig kan garantera att olyckor inte sker, framförallt med tanke på Kulluk. Att sanera oljeutsläpp i Arktis skulle bli omöjligt och ett utsläpp skulle samtidigt vara förödande för det redan utsatta växt- och djurlivet.

Miljö online2

Liknande artiklar