Skatt på hushållsartiklar ska minska kemikalieexponering

Den 30 mars i år överlämnade Kemikalieskatteutredningen sitt betänkande “Kemikalieskatt – Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier” till regeringen. Som namnet avslöjar handlar det just precis om beskattning av varor innehållandes kemikalier.

Utredningen kom till på uppdrag av den tidigare alliansregeringen och har syftat till att analysera behovet av nya ekonomiska styrmedel på kemikalieområdet och vilken typ av ekonomiskt styrmedel som anses ha bäst förutsättningar att vara verkningsfullt och kostnadseffektivt.

Utredningen har nu utmynnat i förslag på två punktskatter. Det huvudsakliga motivet bakom de ekonomiska styrmedlen är bland annat att minska förekomsten av eller risken för exponering och spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen.

Den ena punktskatten avser skatt på viss elektronik och den andra avser skatt på väggbeklädnad, golvbeläggningsmaterial och takbeklädnad av polymerer av vinylklorid.

Enligt utredningen visar studier på att vi utsätts för en hel del kemikalier i våra hem. Flamskyddsmedel i elektronik och ftalater i golv- och andra byggvaror som innehåller polymerer av vinylklorid, PVC, är några av de kemikalier som nämns i rapporten.

Varor som omfattas av punktskatten är exempelvis spisar, mikrovågsugnar, kylskåp, frysskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare, datorer, bärbara datorer, läsplattor, dammsugare, mobiltelefoner, vanliga telefoner, trådlösa telefoner, routrar, trådlösa nätverk, CD-spelare, DVD-spelare, radioapparater, TV-apparater, TV-dioder, dataskärmar samt spel- konsoler.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Supermiljöbloggen har tidigare skrivit om kemikalier i samhället, bland annat i den uppmärksammade artikeln ”Forskare ska studera hur cocktaileffekten påverkar barn”.

Miljö online2

Liknande artiklar