Studie: 50 % risk för nytt Tjernobyl innan 2050

Foto: (Public domain)

En ny stor statistisk analys har kommit fram till att risken för en ny kärnkraftskatastrof i nivå med Tjernobyl innan år 2050 är 50 procent. 

Detta hävdas i en ny studie som har sammanställt statistiska underlag om olyckor och tillbud i relation till kärnkraft. Forskarna har samlat in 75 procent mer statistiskt underlag än någon annan studie som hittills gjorts. Denna studie sammanställer information om olyckor från många olika källor, såsom vetenskapliga rapporter, projektdokument med mera.

Bakom studien står Spencer Wheatley och Didier Sornette vid ETH Zürich i Schweiz och Benjamin Sovacool vid det danska Århusuniversitetet. Hela studien finns att läsa här.

Studien nämner inte bara Tjernobyl, utan även andra större haverier. Forskarna menar att det är 50 procents risk att en olycka av Fukushimas allvarlighet inträffar de närmsta 50 åren. Risken att en olycka lika allvarlig som den i Harrisburg händer igen de närmsta tio åren är också 50 procent.

Denna studie graderar olyckorna efter hur mycket pengar skadorna kostat i USA-dollar. Listan inkluderade olyckor som orsakat skador för minst 50 000 USA-dollar. Ett människoliv värderas i studien till sex miljoner USA-dollar. Denna avgränsning gav forskarna en lista med 174 olyckor som inträffade mellan 1946 och 2014.

(Via MIT Technology Review)

Miljö online2

Liknande artiklar