Svensk klimatpåverkan ökar

Foto: GreenieMama

Svenskarnas koldioxidutsläpp minskar på hemmaplan – men konsumtionen får vår klimatpåverkan att öka ändå.

Färska siffror publicerade av Naturvårdsverket under måndagen bekräftar det som många redan visste: Den privata konsumtionen leder till ökade koldioxidutsläpp utomlands. Statistiken visar att den del av utsläppen som sker i andra länder har ökat med 50 procent de senaste 20 åren.

Konsumtion av mat och resor står vardera för ungefär en tredjedel av vår totala klimatpåverkan, boende för en femtedel. Det är just matsektorn och internationellt resande som står för den största ökningen.

Oskar Larsson, chef för Naturvårdsverkets enhet för luft och klimat, menar att man måste förstå bakomliggande orsaker till våra utsläpp för att kunna hitta styrmedel att stävja dem med:

Det är viktigt att visa att svenska konsumtionsmönster bidrar till utsläpp även utanför Sveriges gränser. Statistiken understryker behovet av krafttag både i Sverige, EU och internationellt för att de globala utsläppen ska minska. Ett ökat medvetande leder också till förändring på sikt.

Det problematiska är att de koldioxidutsläpp som redovisas vanligtvis bara baseras på utsläpp inom landets gränser. Det är utsläppen inom Sveriges gränser som rapporteras under FN:s klimatkonvention och i EU:s klimatarbete, och det är också de som används som grund för att sätta och följa upp nationella utsläppsmål. Man utesluter den sydostasiensydda tröjan och flygresan till Alanya – och således även den exporterade koldioxiden.

Miljö online2

Liknande artiklar