Sverige och Kina i samarbete om klimatet

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Ett nytt samarbetsavtal mellan Sverige och Kina ska hjälpa länderna att minska sina utsläpp samtidigt som avtalet är ett steg på vägen till ett ambitiösare globalt klimatavtal i Paris i december.

Igår undertecknade Åsa Romson och Kinas miljöminister Zhang Yong ett avtal som ska möjliggöra kunskapsutbyten mellan länderna. Avtalet öppnar också upp för en djupare dialog med Kinas beslutsfattare och förhandlare. Åsa Romson säger i ett pressmeddelande

Det är glädjande att vi nu har kunnat sluta ett samarbetsavtal om klimatfrågor mellan Sverige och Kina. Genom avtalet kan vi få till stånd ett utbyte mellan experter, forskare och företag för att hjälpa varandra med klimatsmarta lösningar som bidrar till minskade utsläpp i både Sverige och Kina. Det är en viktig del för ett ambitiöst avtal i Paris senare i år.

I november förra året ingick USA och Kina ett klimatavtal där länderna åtog sig att minska sina växthusgasutsläpp. Avtalet har redan gjort avtryck. Inför klimattoppmötet i Paris har medlemsländerna uppmanats att skicka in sina åtaganden i förväg till FN och det som USA avtalade med Kina låg till grund för vad USA sedan rapporterade in.

Kina har ännu inte skickat in sina åtaganden, men kanske kan den svenska regeringen med Åsa Romson i spetsen få Kina att skicka in ännu ambitiösare löften än vad som ingicks med USA?

Miljö online2

Liknande artiklar