Aktivister gripna i Peru – ökad militarisering i gruvindustrins fotspår

Foto: Raymond Ostertag

Utanför staden Arequipa i Peru har ett tio-tal människor gripits för att ha protesterat mot planerna på en koppargruva. De senaste månaderna har minst 4 personer dödats och runt 200 skadats sedan regeringen utlyst undantagstillstånd, rapporterar Sveriges Radio. 

Bakom gruvprojektet står företaget Southern Copper, som i sin tur ägs av gruvjätten Grupo Mexico., som flera av de svenska AP-fonderna investerar i. Protesterna bottnar i att bönder i området är oroliga för att vatten och jordbruksland ska bli förorenat av den giftiga kopparutvinningen – i en region där 90 procent av befolkningen försörjer sig på jordbruk. 2011 lyckades man stoppa planerna, men för ett par månader sedan meddelade Southern Copper att projektet ska återupptas.

För att stoppa protesterna har regeringen utfärdat undantagstillstånd och skickat in militär i området, en strategi som blir allt vanligare i Peru. Också i andra länder i Latinamerika ökar militariseringen i gruvindustrins fotspår, samtidigt som mötes- och yttrandefriheten inskränks.

Grupo Mexico ligger också bakom nyöppningen av Los Frailes-gruvan utanför Sevilla, där en ökänd dammkatastrof inträffade 1998. Olyckan förstörde enorma ytor jordbruksmark och hotade den världsarvsmärkta nationalparken Doñana. Företaget kämpar också med en miljökatastrof i Sonora i norra Mexico, där 42 miljoner liter svavelsyra har läckt ut i Sonora-floden.

Miljö online2

Liknande artiklar