EU gör utsläpp dyrare

Foto: Senor Codo

Europaparlamentet och rådet har kommit överrens om att reformera utsläppsrätterna. För att inte priserna ska dumpas kommer överskottet av utsläppsrätterna från och med första januari 2019 hamna i en reserv istället för att kunna säljas på marknaden igen.

EU:s handelssystem med utsläppsrätter är menat att stimulera industrin till utsläppsminskningar genom att sätta ett pris på koldioxidutsläppen som gör det lönsamt att minska sina utsläpp. Men problemet har länge varit att det har funnits ett överskott av utsläppsrätter som drivit ned priserna, och industrin har fått betala löjliga summor för att släppa ut ett ton koldioxid. En konsekvens är att det inte varit lika lönsamt att investera i ny grön teknologi.

En ursäkt för att inte göra utsläppsrätterna för dyra har varit risken för ”Carbon leakage”, koldioxidläckage, att koldioxidintensiva industrier som stål och glas flyttar sin produktion utanför EU.

– Så vi har åtagit oss mycket tydligt att ta itu med den eventuella risken för koldioxidläckage – i synnerhet i ytterligare utsläppsrättsreformer som kommissionen kommer att lägga fram under de kommande månaderna, sa Ivo Belet på Europaparlamentet.

Så fler reformer kommer, och det har både diskuterats att ge de fattigare medlemsländerna en  fördel mot de rikare och att sätta undan utsläppsrätter för att gynna förnybar energi. Parlamentarikern Giovanni La Via sa att de nya reformerna kommer att sätta EU i ett starkt läge för att kunna presentera konkreta förslag för att nå 2030-målet i det kommande klimatmötet i Paris i december.

Förra året hamnade Alliansen under stark kritik då de sålde Sveriges överblivna utsläppsrätter på 1,3 miljon ton till vrakpris, något som Annie Lööf efteråt sa att hon ångrade.
Centerpartiets EU-parlamentariker Fredrick Federley säger till SMB om de nya reformerna:

– Jag hade hellre sett ett startdatum 2016 men huvudsaken är att mekanismen kommer på plats och att de allokerade samt utlyfta utsläppsrätterna inte kommer ut på marknaden igen.

För tillfället finns det ett överflöd på två miljarder utsläppsrätter i EU, vilket är ungefär lika mycket som EU släpper ut under ett år.

Miljö online2

Liknande artiklar