Kolbranschen använder ebola för att vända divesteringstrend

Foto: Greg Goebel

Världens största kolföretag, Peabody Energy, anklagas för att ha utnyttjat förra årets ebolaepidemi i Västafrika i ett försök att marknadsföra kolkraft som ”2000-talets energikälla” och ”det bästa botemedlet för fattigdom”.

Det var i en presentation på en branschkonferens i september förra året, som företagets VD Greg Boys hävdade att el från kolkraft hade kunnat förenkla spridningen av ett eventuellt ebolavaccin. Eftersom stora investerare börjar dra sig ur kolkraft har branschen dragit igång en omfattande kampanj med syfte att associera kol med positiva utvecklingskrafter.

Uttalandet gör hälsoexperter som arbetade med ebolaepidemin rasande. De menar att det är ”vansinnigt, förolämpande och opportunistiskt” av företaget att försöka dra fördelar av den humanitära katastrofen som sjukdomsutbrottet har inneburit. Det finns ännu inget vaccin mot ebola, och det var lika mycket korruption, bristande tillit till staten och dålig infrastruktur som försvårade insatserna mot sjukdomen. Minst 11 000 människor har dött i utbrottet, och mörkertalet beräknas vara stort. Kolkraft i sig innebär också en enorm hälsorisk: varje år dör fler än 400 000 kineser och 13 000 amerikaner till följd av att de andas in giftiga partiklar som släpps ut av kolkraftverken.

Ledande internationella organisationer och forskare sågar idén om kolkraft som fattigdomsbekämpning. Koleldning leder till klimatförändringar, och klimatförändringar leder till ökad fattigdom genom att torka och översvämningar försvårar jordbruk och ekonomi i redan fattiga länder.

Miljö online2

Liknande artiklar