Malmö bäst i Sverige på att främja ökad cykling

Foto: Hamin Mousavi

Andra kommuner som ligger i topp Cykelfrämjandets granskning är Eskilstunda, Karlstad, Lund och Uppsala.

I förra veckan presenterade Cykelfrämjandet sin kommunvelometer, som enligt ett pressmeddelande är en djupgående granskning av hur kommuner i Sverige arbetar med att främja cykling.

Det här är sjätte året i rad som Cykelfrämjandet genomför granskningen. Positivt i år är att nästan samtliga kommuner som deltagit i undersökningen (37 stycken) har förbättrat sina resultat. Det beror enligt Cykelfrämjandet på att kommunerna satt in ökade resurser för cykling, uppdaterade strategier för att värna cyklingen och förbättrat arbete med att mäta och följa upp cyklingen i kommunen.

Men det finns förstås skillnader mellan kommunerna, och i rapporten förklaras vad de är:

De högst placerade kommunerna arbetar långsiktigt och systematiskt med alla områden som rör cykling. Politiskt antagna strategier och planer tillsammans med regelbunden uppföljning utgör grunden för deras arbete. Kommunerna med lägst poäng saknar däremot ofta politiska mål och strategiska dokument att basera sitt arbete för ökad cykling på och bedriver heller ingen uppföljning av sitt arbete.

I årets granskning, som kan laddas ned här,  hamnar Malmö i topp, följt av Eskilstunda, Karlstad, Lund och Uppsala.

Miljö online2

Liknande artiklar