Rekordminskning av Arktis is

Foto: U.S National Oceanic and Atmospheric Administration

Arktis isar smälter i en rasande takt. Nu har man uppmätt den lägsta isarealen för maj månad sedan mätningarna startade för 35 år sedan.

Det arktiska området får utstå mycket påfrestningar, som t.ex exploaterande oljeföretag, och nu visar nya siffror att isen smälter fortare än man anat. Runt Nordpolen har man nu uppmätt en isyta på endast 11,32 miljoner kvadratkilometer. Det är en minskning med nära fem procent sedan 2012.

Issmältningen är inte bara problematisk eftersom den kan leda till höjda havsnivåer, på grund av smältande landis i de arktiska områdena. Bland annat så får djurlivet svårt att anpassa sig när isen blir till öppet hav. Dessutom kan smältningen även innebära en ökning av den globala uppvärmningen.

Det kan ju bli en del återkopplingar av att isen minskar. Isen reflekterar solljus, så den hjälper till att hålla temperaturen nere. Medan havet, som är mörkt i jämförelse, absorberar värme. Därför kan man få en extra uppvärmning när isen försvinner

Detta säger Gustav Strandberg, klimatforskare vid SMHI, till DN.

Mätningarna har gjorts av National Institute of Polar Research, som bevakat ismängden i Arktis sedan 1980.

Miljö online2

Liknande artiklar