Vad Sveriges ledare anser om miljön återspeglas ännu inte i handling

Wicker Paradise
Foto: Wicker Paradise

Världsnaturfonden har genomfört en undersökning riktad till svenska beslutsfattare gällande hållbarhet i ekonomiska beslutsprocesser. Resultatet har nu sammanställts och presenteras i en analys där det bland annat framkommer att hälften av riksdagsledamöterna anser att vi kan lösa miljöproblemen med dagens ekonomiska modeller. 

Det var under hösten 2014 som WWF genomförde undersökningen genom personliga utskick per e-post till Sveriges beslutsfattare. WWF vände sig till 9 391 beslutsfattare från olika myndigheter, företag inom den finansiella sektorn och riksdagsledamöter.

Att det krävs en förändring är nästan alla tillfrågade beslutsfattare eniga om – hela 98 % av riksdagsledamöterna instämde i påståendet att vårt kapital behöver styras om för att möjliggöra en hållbar utveckling enligt studien. Positivt anmärkningsvärt är även att 9 av 10 i samtliga respondentgrupper instämde i att ekonomiska beslut inom privat- och offentlig sektor har stor påverkan på det ekologiska fotavtrycket och den biologiska mångfalden.

Att viljan till förändring finns är tydligt. En kraftsamling motsvarande attityden från kommuner, landsting, riksdagen, regeringen och den finansiella sektorn lyser emellertid fortfarande med sin frånvaro. Undersökningen i sig tyder dock på att attityderna hos Sveriges beslutsfattare går åt mer hållbart tänk för miljön, varför undersökningens resultat får ses som högst positivt.

Miljö online2

Liknande artiklar