Allt fler socialdemokrater vill låta Vattenfalls kol ligga kvar i marken

Foto: Greenpeace

SSU vill att kolkraften avvecklas. Nu står det klart att även Ulf Bjereld, ny ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet, vill att Vattenfalls kol blir kvar i marken.

Som Supermiljöbloggen rapporterat om beslutade Miljöpartiets kongress i helgen att partiet fortsatt ska verka för att Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland ska behållas för att fasas ut. Miljöpartiet motsätter sig därmed att brunkolsverksamheten säljs till någon ny ägare som skulle kunna exploatera de ännu oöppnade Vattenfall-kontrollerade brunkolsdagbrotten i Tyskland. Skulle gruvorna öppnas kan verksamheten nämligen drivas vidare långt efter år 2030 som är det år Miljöpartiet menar att all kolkraft i EU behöver förbjudas för att tvågradersmålet ska kunna nås (pdf).

Någon reaktion till beskedet har ännu inte kommit från näringsminister Mikael Damberg (S) som är ytterst ansvarig för styrningen av Vattenfall. Men röster börjar nu höras inom socialdemokratin att en utfasning av kolkraften kanske ändå inte är en så dum idé.

Supermiljöbloggen har tidigare skrivit om att Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, SSU, vill se en successiv avveckling av brunkolsverksamheten i Tyskland med en övergång från kolkraft till förnybart.

I går stod det klart att även Ulf Bjereld, ny ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet, vill att Vattenfalls kol blir kvar i marken. I sitt installationstal sa Ulf Bjereld så här när han kom in på miljöfrågan:

– Vårt parti behöver utveckla en skarpare profil i miljöfrågan. Socialdemokratin är särskilt lämpad att bedriva en kraftfull miljöpolitik som också utgår från att den globala rovdriften på miljön också ofta hänger samman med osäkra arbetsförhållanden för anställda och invånare. Sverige ska gå i täten för en ekologiskt hållbar ekonomi, precis som vi gjorde för femtio år sedan med ett socialt hållbart samhälle. Vi vill se minskat oljeberoende, en utbyggnad av vindkraft och andra förnyelsebara energislag, krav på kraftigt minskade koldioxidutsläpp och på sikt avveckling av kärnkraften. Angående Vattenfalls verksamhet i Tyskland vill jag säga att för min del får kolbiten gärna stanna i marken.

Miljö online2

Liknande artiklar