Centerpartiet föreslår en grön skatteväxling på 4,2 miljarder

Foto: Anna-Karin Nyman (cc-by-2.0)

Centerpartiet föreslår en grön skatteväxling med sänkt skatt på arbete och höjd skatt på miljöförstöring med 4,2 miljarder. I skatteväxlingen ska skatten på giftiga kemikalier, förbränning av sopor och bekämpningsmedlet kreosot höjas. Dessutom ska subventioner av fossila bränslen för fordon i gruvindustrin tas bort. 

Centerpartiet vill införa en skatt på flamskyddsmedel i elektronik och ftalater i golv och andra byggmaterial. Ftalater används som mjukgörare i plast. De kan läcka och tas upp kroppen och skada fortplantningsförmågan, skriver Kemikalieinspektionen.  En skatt på förbränning av osorterat avfall ska, enligt förslaget, införas och utformas så att ”den ökar materialåtervinningen och minskar miljöpåverkan från miljöfarliga ämnen och utsläppen av koldioxid”.

Kreosot är ett cancerframkallande bekämpningsmedel som skyddar träd mot röta och termiter, skriver Kemikalieinspektionen. Det finns idag ingen skatt på kreosot, vilket Centerpartiet nu vill ändra på. En del av industrin har lägre eller ingen energi och koldioxidskatt på sina fordon. Centerpartiet vill nu ta bort skattebefrielsen för fordon i gruvindustrin.

Vi vill ha fler jobb och företag i det här landet och vi vill fasa ut miljöfarliga ämnen. Då beskattar man sånt som man vill ha mindre av och sänker skatten på sådant som man vill ha mer av, säger Annie Lööf till Dagens Nyheter.

Miljöpartiets riksdagsledamot Jakop Dalunde säger till SVT Rapport om förslaget att:

Regeringen har ju tydligt sagt till oppositionen, och inte minst Centerpartiet, att vi gärna skulle sätta oss ner och diskutera hur skulle kunna komma överens om en bredd och offensiv miljöpolitik. Så det här pappret skulle gärna kunna få vara en del av ett sådant samtal i framtiden”

Miljö online2

Liknande artiklar