Dublin på radikal väg mot bilfri innerstad

Dublin
Foto: LenDog64, CC-By-SA 2.0

För att kunna hantera alla som reser genom Dublin varje dag behövs radikala förändringar. Det har stadens kommunfullmäktige, Dublin City Council, kommit fram till tillsammans med transportstyrelsen (NTA). Bland förslagen finns att delar av innerstaden ska bli bilfria, kollektivtrafiken ska öka, gågator ska breddas och att ett cykelnätverk ska utvecklas.

Då trafikstockningarna ökar behövs en plan. Målet är att 55 procent av resenärerna till och från innerstaden ska åka kollektivt. 15 procent ska cykla, 10 procent ska gå, och 20 procent ska resa med bil till 2017.

Dublin City Council och NTA kommer med de här förslagen då vi inte kan möta den förväntade ökningen I pendlingstrafik de närmsta decenniet med mer bilresor”, säger Owen Keegan, kommunchef på Dublin City Council till The Journal.

Innan förslaget klubbas tar de in allmänhetens åsikter. Om förslaget sedan går igenom hamnar staden i gott sällskap tillsammans med bland annat Madrid, som sedan årsskiftet begränsat biltrafiken i innerstaden.

Dublins förslag sätter fokus på att klimatet inte är den enda anledningen att minska bilresorna. Platsbristen i städerna blir allt större, och bilar tar mycket plats. Färre bilar innebär mer plats till annat/andra, samtidigt som luftkvaliteten förbättras och utsläppen minskar. Mindre biltrafik i städerna vinner helt enkelt alla på – och Dublin är nog inte de sista att första det.

Miljö online2

Liknande artiklar