EU-förslag hotar den ekologiska produktionen

Foto: Krav

Helt oacceptabelt menar sju organisationer som har skrivit ett öppet brev till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) om att Sverige måste rösta nej till förslaget. 

I brevet, som är underskrivet av representanter från Naturskyddsföreningen, Ekologiska Lantbrukarna, Krav, LRF, Svensk Dagligvaruhandel, Sveriges konsumenter och Svenska kyrkan, står bland annat att de nu föreslagna reglerna hotar att missgynna många fattiga länder utanför EU:

Liggande förslag kommer innebära stora hinder för ekologiska producenter i utvecklingsländer. Detta eftersom förslaget innebär att reglerna på de flesta produkter som importeras till EU ska följa EUs lagstiftning för ekologisk produktion till punkt och pricka om inte länderna lyckas komma överens om annat i bilaterala avtal med EU. Risken är uppenbar att flera länder inte får till avtal och reglerna blir således ett stort hinder för export från länder där andra regler kan vara nödvändiga, bland annat på grund av geografiska skillnader eller skillnader i klimat.

Eftersom EU är en stor och viktig marknad för ekologiska livsmedel får detta konsekvenser för utvecklingen av ett hållbart jordbruk i andra delar av världen. Den europeiska marknaden riskerar även att förlora viktiga ekologiska produkter som kaffe och bananer. Dessutom riskerar odlare i en lång rad låg- och medelinkomstländer att förlora möjligheten att exportera till EU.

EU:s jordbruksministrar ska rösta om förslaget den 16 juni. Vad Sven-Erik Bucht anser i frågan är oklart. Inför mötet har regeringen skrivit vagt att man ”har höga ambitioner för att öka den ekologiska produktionen och konsumtionen och arbetar aktivt för att de regler som förhandlas ska gynna den ekologiska produktionen och marknaden”.

Miljö online2

Liknande artiklar