FN gör framsteg för att skydda skogen

Foto: Chemical Engineer

I Bonn har FN:s olika nationella klimatförhandlare enats om en plan för att sakta ner avskogningen i utvecklingsländerna.

Dokumentet ska presenteras på klimatmötet i Paris i december i år, och beskrivs som ”förvånansvärt lyckat”.

Skogen i utvecklingsländer ska skyddas bland annat genom att fokusera både på olika länders ursprungsbefolkningar och på extra sårbara ekosystem. Redd+, FN:s skogs- och klimatprogram, har tidigare fått skarp kritik för att skyddsåtgärderna inte gynnar lokalbefolkningen. Den nya planen innebär att skogsskydd ska koordineras bättre med de som faktiskt bor i de aktuella områdena.

Överenskommelsen innebär också Redd+ ska finansieras med mer transparens. Ghana behöver till exempel en halv miljard dollar för att kunna fullfölja skyddsplanerna, och för att få tillgång till pengarna måste de kunna visa att de verkligen används i syfte att skydda skogen.

Bättre kommunikation och fler fältbesök är nyckeln till de nyvunna framgångarna, menar en FN-delegat som The Guardian har talat med.

Ännu kvartsår dock mycket arbete med att få till ett fungerande avtal under klimattoppmötet i Paris i december.

Redd+ står för Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation. Avskogning och degraderad eller försvagad mark står för tio procent av de globala utsläppen av växthusgaser.

Miljö online2

Liknande artiklar