Jämtlands och Värmlands län i topp vad gäller ekologisk odling

Foto: EU-kommissionen

Men den ekologiska arealen i Sverige ökar inte längre.

Andelen jordbruksmark i Sverige, det vill säga åkermark och betesmark, som brukades med ekologiska produktionsmetoder uppgick 2014 till knappt 17 procent, det visar ny statistik från Jordbruksverket (pdf).

En jämförelse mellan länen visar att Jämtlands och Värmlands län har störst andel ekologiskt brukad areal, medan Skåne, Blekinge och Hallands län är har relativt låga andelar.

Samtidigt går utvecklingen mot mer ekologisk odling långsamt i sverige. Under 2014 ökade den omställda arealen endast med knappt 5 000 hektar eller en procent jämfört med 2013, och Jordbruksverket skriver att arealen under omställning till ekologisk produktion nu har minskat under flera år.

Miljö online2

Liknande artiklar