MP:s partistyrelse vill backa om Vattenfall

Foto: Greenpeace

Hård debatt att vänta på partiets kongress i nästa vecka.

På Miljöpartiets kongress nästa helg finns ett förslag (motion 2.6) om att partiet ska verka för att Vattenfall behåller och successivt fasar ut brunkolsverksamheten i Tyskland till år 2030.

Men partistyrelsen vill annorlunda och yrkar på avslag. I stället vill partistyrelsen att Miljöpartiet ska verka för att Vattenfall ska avveckla ”en betydande del” av brunkolsverksamheten och brunkolsgruvorna.

Vad en betydande del innebär framgår inte, men partistyrelsen skriver att det finns ”situationer där viss avyttring av verksamheter behövs för att nå avveckling eller avbrutna planer på nya gruvor”. Någon ytterligare förklaring ges inte.

Detta kan jämföras med positionen som partiet haft fram till nu. Efter riksdagsvalet i september kom Miljöpartiet överens med Socialdemokraterna om att Vattenfall skulle avbryta expansionen av brunkolsverksamheten i Tyskland. Detta låg helt i linje med vad Miljöpartiet kommunicerade i våras, då man inför Europaparlamentsvalet la fram förslaget (pdf) att investeringar i nya kolkraftverk förbjuds i EU från år 2017 och att användningen av kol som bränsle i kraftverk helt förbjuds inom EU från år 2030. På en direkt fråga från Greenpeace förra året, om huruvida partiet vill att Vattenfalls brunkolsverksamhet ska avvecklas i stället för att säljas, blev svaret också:

Ja. Miljöpartiet är för en ansvarsfull avveckling som stödjer en omställning för regionen mot förnybar energi.

Skulle partistyrelsens förslag nu gå igenom innebär det alltså en tydlig positionsändring och att partiet accepterar att stora delar av brunkolsverksamheten säljs till en ny ägare, vilket i sin tur kan öppna upp för fortsatt expansion av de tyska gruvorna.

Hård debatt är därmed att vänta nästa helg.

Miljö online2

Liknande artiklar