Naturvårdsverket: Nordkalks stenbrott kommer ge oåterkalleliga skador på miljön

Foto: Anders Hellberg

Naturvårdsverket har gjort egna hydrogeologiska undersökningar vid det omstridda området Ducker i Bunge på norra Gotland.

Sveriges radio P4 Gotland rapporterar att Naturvårdsverket har kommit fram till att berggrunden i området är mer uppsprucken och att våtmarkerna är mycket mer beroende av grundvatten än vad man tidigare haft kunskap om. Därmed underkänner myndigheten det arbete som utförts av förvaltningsmyndigheten SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, på uppdrag av företaget Nordkalk.

Skulle Nordkalk därför anlägga ett stenbrott i området kommer skadorna bli stora på de intilliggande Natura 2000-områdena. Krister Mild, biolog på Naturvårdsverket, säger till P4 Gotland:

– Det kommer att bli omfattande och oåterkalleliga skador på de här våtmarkerna på de här skyddade Natura 2000-områdena. De kommer helt enkelt att skadas och torrläggas och förvandlas till helt andra naturtyper, vilket inte är tillåtet.

Miljö online2

Liknande artiklar