Ny undersökning: allt fler vill ha höjda miljöskatter

Foto: Jim Champion (CC BY-SA 2.0)

Svenska folket trötta på att klimatet utmålas som en individfråga. Det är en av slutsatserna som kan dras av Naturvårdsverkets nya undersökning. 

Naturvårdsverket presenterar i ett pressmeddelande en ny mätning över svenskarnas tankar om allmänna vägar framåt i klimatarbetet. Senast en likadan enkätundersökning gjordes var 2009. I årets upplaga märks bland annat att fler än tidigare tycker det vore bra med höjda skatter på varor och tjänster som skadar miljön, som olja, flyg och bensin. Nästan åtta av tio tycker det vore en bra väg till lösning, jämfört med sex av tio 2009.

En del av landets invånare har dock tappat hoppet om att vi kan bromsa klimatförändringarna. Även om de positiva rösterna fortfarande är i en stark 80-procentig majoritet, så var andelen än högre förra gången mätningen gjordes. Dessutom uppger bara drygt sju av tio att de tror att de själva kan påverka klimatutvecklingen, jämfört med åtta av tio 2009.

Vill du läsa Naturvårdverkets rapport hittar du den här.

Miljö online2

Liknande artiklar