”Tänker Åsa Romson och regeringen svika Ojnareskogen?”

Foto: Anders Hellberg

Jens Holm, miljöpolitisk talesperson för Vänsterpartiet, menar att situationen är oroväckande. 

I förra veckan fick Jens Holm svar på den skriftliga riksdagsfråga han lämnat in till klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP). Frågan handlar om när Åsa Romson bedömer att regeringen kommer att ge besked i frågan om huruvida det blir skydd eller inte av det omstridda området på norra Gotland.

Men något datum eller närmare tidpunkt kan ministern inte ge. Åsa Romson skriver i sitt svar:

Regeringen gör nu en bedömning av inkomna förslag och kommer därefter besluta om att föreslå nya och justerade Natura 2000-områden till EU-kommissionen.

Jens Holm menar att Åsa Romson duckar för att svara, och på sin hemsida skriver han att situationen är oroväckande:

Tänker verkligen Åsa Romson och regeringen svika Ojnareskogen och öppna för ett storskaligt kalkbrott med konsekvensen av att denna unika skog skövlas och att vattnet på norra Gotland äventyras för oöverskådlig framtid?

Jens Holm påminner även om vad Åsa Romson själv sa häromåret när hon kritiserade dåvarande miljöminister Lena Ek (C) för hanteringen av frågan:

– Du borde i dagsläget utpeka detta till ett skyddat område. Varje dag på den här regeringens bord har ju möjligheten funnits att skydda området och det kanske är någonting som ni borde ha funderat på.

Miljö online2

Liknande artiklar