ABB får stororder när Norge och Storbritannien kopplar samman energimarknaderna

Foto: ABB

Länken kommer öka användningen av förnybar energi i de båda länderna. Ordern värd 450 miljoner dollar.

ABB ska leverera omriktarstationer för högspänd likström (HVDC) i båda ändar när Norge och Storbritannien ska bygga en länk som ska koppla ihop energimarknaderna.

Syftet är att skapa säkrare elförsörjning för båda länderna och stödja anslutningen av mer förnybar vind- och vattenkraft i elnäten, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

I perioder av hög vindkraftsproduktion och låg elefterfrågan i Storbritannien kommer elkraft att strömma via länken till Norge som därmed kan fylla på sina vattenreserver. När efterfrågan i Storbritannien däremot är hög men vindkraftsproduktionen låg till följd av svaga vindar kommer istället el från norska vattenkraftverk att strömma till Storbritannien.

Länken blir med sina 730 kilometer världens längsta kraftförbindelse på havsbotten. Den beräknas tas i kommersiell drift 2021.

Miljö online2

Liknande artiklar