EU:s klimatchef: Finns ingen plan B om Paris-mötet misslyckas

Foto: Photo Claude TRUONG-NGOC

Miguel Cañete, EU:s klimatchef, manar i en intervju med The Guardian medlemsländernas regeringar att arbeta för en tuff överenskommelse i Paris i december.

Klimatmötet är vår sista chans, menar Cañete:

Det här är inte en pågående FN-diskussion. Paris är avgörande.

För att förhandlingarna ska lyckas måste regeringarna ge tydliga instruktioner till sina delegater. Precis som OECD:s generalsekreterare Angel Gurria så menar Cañete att utsläppen måste minska drastiskt, och att de rika länderna måste hjälpa till att finansiera de fattiga ländernas övergång till förnybart.

Enligt Cañete kommer EU att avfärda alla avtal som inte är tillräckligt effektiva. Målet är att EU-länderna ska bidra med motsvarande 64 miljarder euro årligen fram till 2020 för att påskynda energiomställningen i utvecklingsländerna. Avtalet ska också innehålla ett system för hur pengarna ska betalas ut.

EU:s nya, tuffa linje är ett resultat av de bittra erfarenheterna från det misslyckade klimatmötet i Köpenhamn 2009. EU uteslöts då ur förhandlingarna, medan USA, Indien, Kina, Brasilien och Sydafrika slöt en egen deal bakom stängda dörrar.

Fortfarande kvarstår mycket förhandlingsarbete, och tidsbristen oroar Cañete. Trots detta är han enligt egen utsago 85 procent säker på att delegaterna ska lyckas komma fram till ett historiskt avtal på klimatmötet:

Det finns en politiska välvilja och ett starkt engagemang.

Miljö online2

Liknande artiklar