Lise Nordin (MP): ”Första gången Sverige får en solstrategi”

Foto: Anders Hellberg

Regeringen vill öka användning av solel i Sverige. Nu ska en strategi tas fram. 

Det är viktigt att identifiera nya sätt att främja användningen av solel i Sverige. Det menar regeringen som nu ger Energimyndigheten i uppdrag att ta fram ett förslag till strategi för ökad användning av solel.

Lise Nordin, riksdagsledamot och energipolitisk talesperson för Miljöpartiet, föreslog häromåret att det borde sättas en målsättning om att en halv miljon människor i Sverige ska göra sin egen el inom fem år. Hon välkomnar beskedet från regeringen och säger i en kommentar till Supermiljöbloggen:

– Efter vårens diskussion om långsiktiga skatteregler för solenergi är det utmärkt att regeringen nu tar ett helhetsgrepp för att skapa möjligheter för solenergin att växa. Det är första gången Sverige får en solstrategi. Jag är stolt.

I går på Supermiljöbloggens debattsida framfördes att det finns ett behov av bättre statistik kring solenergi. Detta verkar regeringen hålla med om, och Energimyndigheten ges därför även i uppdrag att ta fram ett förslag till hur en heltäckande statistik ska kunna tas fram, dels för installation av solceller och dels för tillförsel av el från solceller.

Energiminister Ibrahim Baylan (S) säger i ett pressmeddelande med anledning av beslutet:

– På sikt ska Sverige ha 100 procent förnybar energi. I arbetet för att nå denna målsättning måste vi ta vara på alla möjligheter och det är därför vi behöver en strategi för hur vi ska främja användningen av solceller. Vi behöver även fundera över vilken roll solel kan spela i det framtida energisystemet, tillsammans med andra energislag och energitekniker.

Miljö online2

Liknande artiklar