Ny studie: Bygg vindkraft under vägbroar

Foto: José Antonio Peñas (Pressbild)

Ett sätt att lägga till nya förändringar i naturen är att lägga den nära de som redan finns. Detta vindkraftverk kan nog få vara emot. 

Det är på Gran Canaria som denna modell undersökts av universitetet. Juncalviadukten på Gran Canaria har använts som utgångspunkt för datormodeller som beräknar vilken effekt som skulle kunna uppnås med ett vindkraftverk under en viadukt. Studien visar att det är möjligt att bygga ett kraftverk på 0,5 megawatt, uppdelat på två turbiner med 0,25 megawatt i varje. Det motsvarar en medelstor anläggning.

Genom att placera vindkraftverk under vägbroar som redan är ingrepp i naturen, skulle det vara möjligt att bygga ut vindkraft utan att irritera försvaret eller andra.

Via NyTeknik

Miljö online2

Liknande artiklar