Nytt GMO-ris kan minska metan-utsläppen

Foto: Miquitos (CC BY-SA 2.0)

Tre års försöksodlingar i Kina visar att ett nytt GMO-ris kan minska utsläppen av växthusgasen metan betydligt och samtidigt ge ökade skördar, enligt forskningsrapporten i Nature. Men liknande ris kan även tas fram utan GMO-tekniken.

Genförändringen har skett genom att forskarna tagit in en gen från sädesslaget korn i riset, men det skulle även kunna gå att skapa ett liknande ris utan genmodifiering.  Det finns en gen i ris som liknar den gen som forskarna tagit från kornet. Att skapa ett liknande ris utan att använda GMO-tekniken och istället använda mer traditionell växtförädling skulle ta tre till fem år, säger forskaren Anna Schnürer till Sveriges Radio.

Men forskarna vet inte hur marken påverkas av att riset genmodifieras. Anna Schnürer säger till Svenska Dagbladet att;

 Vi vet inte hur andra mikroorganismer i marken påverkas. Växten och marken samverkar och det kan tänkas att det får andra effekter som vi nu inte känner till.

På grund av att samma växter kan skapas med eller utan genmodifiering anser Jordbruksverket att dagens GMO-lagstiftning är föråldrad, vilket Supermiljöbloggen skrivit mer om här.

Metan är den näst viktigaste växthusgasen och har orsakat cirka 20 procent av den globala uppvärmningen. Risodlingar är en av de största mänskliga källorna till metanutsläpp och står för cirka 7-12 procent av de mänskliga metanutsläppen, enligt rapporten i Nature. Rapporten är skriven av forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet och kinesiska Fujian Academy of Agriculture Science.

Miljö online2

Liknande artiklar