OECD: Nya kolkraftverk stort hot mot planeten

Foto: Wikimedia/Pibwl (CC-BY-SA-3.0)

Nya kolkraftverk är en jättedålig idé, menar generalsekreteraren från OECD. 

OECD:s generalsekreterare Angel Gurria uppmanar nu regeringar att tänka ”både två, tre och fyra gånger” innan de startar nya kolkraftverk. Deras nya studie visar att kolkraftverk kan komma att stå för utsläpp av 500 miljarder ton koldixoid om ingen förändring sker.

Världens klimatforskare har gjort en global ”koldioxidbudget” (Läs mer om det här) som berättar hur mycket koldioxid vi kan släppa ut om vi ska hålla uppvärmningen under två grader, vilket är den gräns världens ledare kommit överens om.  Kolkraftverkens utsläpp beräknas i den nya rapporten vara hälften av kolbudgeten. Det är i ljuset av detta som Gurria varnar för nya kolkraftverk, eftersom de kommer att släppa ut koldioxid för lång tid framöver.

Denna varning kan också riktas till Sveriges regering, som tänkt sälja statligt ägda Vattenfalls kolkraft istället för att lägga ner den. En försäljning skulle sannolikt innebära att köparen fortsätter att elda kol under lång tid framöver. Ett argument som ofta används är att det skulle vara väldigt dyrt att lägga ner kolkraften, eftersom Vattenfall skulle gå miste om framtida vinster på tiotals miljarder kronor. Den nya OECD-rapporten varnar istället för att investeringar i kolkraftverk kan bli värdelösa i framtiden, eftersom hårdare klimatregler kan förbjuda eldning av kol.

(Via The Guardian.)

Miljö online2

Liknande artiklar