Så kan norsk vattenkraft producera mer el och exportera till Europa- utan att det byggs nya vattenkraftverk

Foto: Rehro ( Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license)

Norge har 937 vattenkraftverk som tillsammans producerar 96 procent av Norges el. Nu menar forskare att mycket mer el skulle kunna produceras från de norska vattenkraftverken, utan att det behövs byggas nya kraftverk. 

När övriga Europa har ett överskott på el från sol och vindkraftverk så kan det överskottet skickas till Norge. Där kan elen användas till att pumpa vatten från den nedre delen av ett vattenkraftverk upp till den övre delen av vattenkraftverket. När det är dåligt väder för sol och vindkraft i Europa så får vattnet rinna ner igen och elen som skapas kan exporteras till Europa. Att andra länder i Europa kan få el från norsk vattenkraft när det är dåligt väder för sol och vindkraft gör att behovet av fossilenergi minskar. Men vattenkraft har en negativ påverkan på den biologiska mångfalden.

Men för att detta ska vara möjligt så behöver flexibiliteten i vattenkraftverken öka och mängden el som vattenkraftverket producerar måste kunna förändras snabbt. Nu har tre forskare från Norwegian University of Science and Technology kommit närmare en lösning. Genom att använda ett hålrum i vattentunneln mellan dammen och turbinen och ny teknik så blir vattenkraftverket mer flexibelt.

Artikeln bygger på information från Norwegian University of Science and Technology och Climate News Network. Forskningsrapporten finns att läsa här.

Miljö online2

Liknande artiklar