Ursprungsfolk säger nej till två jättegruvor i Argentina

Mapuchesamhället Felipin säger nej till två storskaliga gruvprojekt på sina marker i provinsen Neuquen i mellersta Argentina. De hänvisar till ILO:s konvention 169 om ursprungsfolks rättigheter – en konvention som Sverige inte har skrivit under.

Det är företaget Southern Copper, som med stöd av provinsregeringen vill anlägga två gruvor intill de viktiga floderna Catan-Lil och Picún Leufo.

I ett uttalande kritiserar Felipin tillvägagångssättet som gruvbolaget Southern Copper använder för att informera om planerna och konsultera lokalbefolkningen. Platsen som företaget och provinsregeringen har valt anses vara mycket svårtillgänglig, vilket medför att många berörda inte kommer ha möjlighet att delta.

Felipin vill också varna allmänheten för företaget Southern Copper, som de menar ligger bakom miljöförstörelse i Peru. Företaget menas också vara medskyldigt till mord på de tolv personer som dött i samband med protester mot gruvan Tia Maria, också i Peru.

Miljö online2

Liknande artiklar