Allt färre svenska bönder satsar på ekologisk produktion – trots ökad efterfrågan

Foto: Elina Mark

Trots en ökande, ekologisk trend i det svenska samhället med nya försäljningsrekord, storsatsning på ekovaror hos matvarukedjorna och konsumenter som vill vara mer medvetna om hur varorna producerats och tillretts, är det allt färre svenska bönder som vågar satsa på ekologisk produktion. 

Enligt en artikel i DN förra veckan är det allt färre svenska bönder som vågar satsa på ekologisk produktion istället för konventionell. Höga priser och lägre avkastning är bland de vanligaste orsakerna.

Vi har inte någon ökande trend, snarare en minskande. Även om lönsamheten har blivit något bättre med åren så har prisbilden och de stöd som finns inte setts som tillräckliga för att lägga om produktionen, säger Johan Andersson, divisionschef för Lantmännen Lantbruk.

I och med att efterfrågan ökar och produktionen nu verkar gå i motsatt riktning är livsmedelshandeln nu orolig för att butikshyllorna kommer gapa tomma. En stor del av det ekologiska utbudet kommer behöva hämtas från andra länder, vilket påverkar det svenska jordbruket negativt.

Vi kan se att flera andra länder ökar sin produktion i högre takt och satsar mer. Danmark är ett bra exempel där det görs stora insatser på nationell nivå och i Frankrike har de fattat ett beslut om att fördubbla sin ekologiska produktion, säger Maria Dirke, verksamhetsledare Ekologiska Lantbrukarna till DN.

Den svenska regeringen med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) håller på att utforma en strategi för att stärka den svenska matproduktionen långsiktigt, där de sagt att den ekologiska produktionen ska vara en stor och viktig del. Det finns dock kritik mot att arbetet går för långsamt.

Vi hörde en hel del under valåret men har inte sett särskilt många konkreta satsningar på ekojordbruket. Det gäller inte bara ekologiska produkter utan hälsa och hållbarhet i fler perspektiv, säger Louise König, hållbarhetschef Coop.

Miljö online2

Liknande artiklar