Gamla svenska vindkraftverk hittar ny marknad utomlands

Foto: Trygve Mongstad

Enligt Svenska Dagbladet har en andrahandsmarknad för gamla svenska kraftverk uppstått utomlands. Verken monteras ned och säljs till bland annat Irland. 

På grund av de svenska låga elpriserna har vissa verk blivit olönsamma i Sverige, men nu visar de sig vara lönsamma i länder med högre elpriser. Marknanden i Irland är ett exempel där ett äldre och mindre effektivt verk fortfarande kan anses vara en god affär.

Gunnar Fredriksson, ansvarig för förnybar el inom Svensk Energi, tror på en försäljningsökning av verken utomlands.

– Att det finns en andrahandsmarknad för gamla, små maskiner är helt klart. Jag tror att den så småningom kan utvecklas och kanske sälja till mindre utvecklade länder, säger han till SvD.

Enhetschef vid Energimyndigheten, Gustav Ebenå, kommenterar utvecklingen till SvD:

– Det kan vara ett hedervärt sätt att avsluta och kanske säga: ”Nu har vi gjort detta i tio år, det var roligt. Men nu gör vi något annat”. Med en sådan här typ av lösning kan man gå ur det här både med hedern och ekonomin i behåll. Det kostar ju att lägga ner.

Miljö online2

Liknande artiklar