Plasttillverkning kan minska koldioxidutsläpp

Foto: Pixabay

Minska koldioxidutsläppen genom att tillverka plast, är det möjligt? DN publicerade nyligen en artikel där en forskargrupp vid det Amerikanska Energidepartementet lyckats skapa det annars så koldioxidkrävande ämnet eten ur genmodifierade cyanobakterier, det vi till vardags kallar blågröna alger.

Att tillverka det viktiga ämnet eten från cyanobakterier, eller blågröna alger som de också kallas, skulle inte enbart sluta bidra till ökade halter koldioxid i luften. Det skulle även kunna bidra till en minskning av koldioxid i atmosfären. En amerikansk forskargrupp tror sig nu ha lyckats komma på lösningen, enligt en artikel i DN.

Med hjälp av den naturliga fotosyntesen, det vill säga växtens förmåga att med hjälp av vatten, koldioxid och energi bilda kolhydrater, kan cyanobakterierna ta upp 3 gånger så mycket koldioxid från luften mot den mängd eten som bildas, vilket i försöken har lett till en så kallad kolsänka. Algerna tar in mer koldioxid än vad de släpper ut. Detta kan ske då cyanobakterierna använder sig av koldioxid för att bilda eten.

Eten är en av de viktigaste råvarorna i plast och tillverkas idag framförallt ur råolja och naturgas. Det finns mindre produktion och ett antal försök att tillverka eten av bland annat sockerrör och cellulosa. Vid traditionell, oljebaserad tillverkning släpps det ut 3 ton koldioxid för att bilda ett ton eten, det vill säga tvärtom mot den nya metoden.

Miljö online2

Liknande artiklar