Regnskog stor som Indien kan försvinna till 2050

Foto: Public domain

Regnskogen huggs ner snabbare än vi trott, visar en ny rapport. Det orsakar enorma utsläpp av växthusgaser.

Om inget görs för att hindra skogsindustrin och jordbrukare från att hugga ner regnskogen, räknar forskarna med att vi kommer att ha blivit av med regnskog lika stor som Indien mellan år 2016 och 2050. Det visar en rapport från Center for globala development. Genom att studera satellitbilder över stora skogsområden, har forskarna kunnat se hur marken behandlats och gjort en prognos.

Regnskogen är mycket viktig för människan och jorden. Den innehåller många unika djur och växter och fungerar som en så kallad kolsänka. Det betyder att den suger upp koldioxid och binder den i träd och växter. Om vi hugger ner regnskogen eller förstör den på andra sätt orsakar vi stora utsläpp av växthusgaser, eftersom vi då släpper lös allting som skogen lagrat.

Rapporten visar att avskogningen mellan 2016 och 2050 skulle innebära utsläpp som motsvarar en sjättedel av alla utsläpp som mänskligheten kan göra och ändå hålla sig inom två graders uppvärmning av jorden. Att stoppa avskogningen är alltså en mycket viktig fråga för att få ett klimat i balans.

(Via Washington Post)

Miljö online2

Liknande artiklar