Seger: Ojnareskogen blir Natura 2000-område

Foto: Pressbild, Miljöpartiet

Regeringen har satt ner foten. Ojnareskogen blir ett natura 2000-område.

Regeringen har idag fattat ett för miljön föredömligt beslut. Ojnareskogen är unik, omistlig och utan motsvarighet och jag är oerhört glad över att den nu får ett skydd. Jag vill tacka regeringen för att den visar att Sverige är ett land där vi prioriterar rent vatten och en långsiktigt hållbar utveckling, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

Efter länsstyrelsens snabbutredning där de igen sa att de tyckte att Ojnareskogen på Gotland borde skyddas togs beslutet.

Sammanfattningsvis bedömer länsstyrelsen att det inte finns något område av tillräcklig kvalitet och omfattning som kan ersätta Bästeträsk för att uppfylla Sveriges förpliktelser enligt art- och habitatdirektivet, sa Länsstyrelsen på Gotland.

Redan tidigare har Länsstyrelsen sagt att Ojnareskogen är oersättlig. Även Naturvårdsverket har sagt att området har ”få, om någon, motsvarighet i södra Sverige” och velat omvandla området till Nationalpark.


Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Målet med nätverket är att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer. I Sverige finns cirka 4 000 Natura 2000-områden. Många av dem är också naturreservat eller nationalpark.

Läs mer om Natura 2000 på Naturvårdsverkets hemsida >>

Miljö online2

Liknande artiklar