Solcellsdriven indisk flygplats fortsätter släppa ut massor

Foto: Binu jayakrishnan - (CC BY-SA 3.0)

Indiens tredje största flygplats drivs nu med solceller. Allt är dock inte frid och fröjd. Själva flygen orsakar fortfarande jätteutsläpp.

Det är flygplatsen Cochin International som har installerat en stor mängd solceller på flygplatsområdet och därmed klarar av hela elförsörjningen på flygplatsen bara genom solceller.

Flygplatser är särkilt lämpliga för solceller eftersom de ofta har stora ytor som ändå inte kan användas till så mycket annat, på grund av buller och säkerhet.

Flyget är och förblir dock mycket problematiskt ur klimatperspektiv, eftersom själva flygplanen fortfarande går på fossilt flygfotogen. Det saknas kommersiellt gångbara fossilfria bränslen. Tyvärr riskerar solcellssatsningar som denna att gömma det stora problemet: Att vi inte känner till något miljöbra flyg.

Om det hade gått att resa direkt tur- och returresa från Arlanda till Cochin, hade den resan för en person släppt ut två ton koldioxid. Genom att driva flygplatsen på solenergi istället för kol, sparas 300 000 ton koldioxid över 25 års tid. Det är alltså bara 150 000 resenärer mellan Arlanda och Cochin. Flygplatsen i Cochin är Indiens tredje största och har 6,8 miljoner resenärer varje år. Även om vi antar att varje passagerare reser mycket kortare än till Sverige, tar det rimligen mindre än ett år innan hela effektiviseringen på marken är uppäten av utsläpp orsakade av flygplatsens kärnverksamhet.

Miljö online2

Liknande artiklar