Stockholm Water Prize till The Water Man of India

Foto: Abhinav619

Idag mottar Rajendra Singh, även kallad The Water Man of India, det prestigefyllda priset för sitt arbete med vattensäkerhet på den indiska landsbygden.

Singh har arbetat i den indiska delstaten Rajastan med att förbättra levnadsförhållandena för regionens allra fattigaste i flera decennier. Genom att arbeta nära lokalbefolkningen har hans organisation restaurerat flera floder samt möjliggjort jordbruk och därmed försörjning på den indiska landsbygden.

Priskommittén motiverar utmärkelsen med följande motivering:

Dagens vattenproblem kan inte lösas endast genom vetenskap och teknik. De är även mänskliga problem i form av styrning, policy, ledarskap och social resiliens. Rajendra Singhs livsverk är att ha skapat förmågan att lösa lokala vattenproblem med hjälp av deltagande metoder, stärkandet av kvinnors rättigheter samt genom att koppla ihop traditionell och ny kunskap.

Vi lever i en värld där efterfrågan på färskvatten ökar chockartat, där vi kommer att möta flera vattenkriser bara inom ett par decennium ifall vi inte tar bättre hand om våra vattenresurser. Vi måste ta till oss Singhs metoder om vi vill uppnå ett hållbart förbrukande av vattenresurserna inom vår livstid, säger Torgny Homgren, Executive Director på Stockholm International Water Institute (SIWI).

Stockholm International Water Week pågår just nu. Priset har delats ut under 25 år.

Stockholm Junior Water Prize går till den amerikanske studenten Perry Alagappan för framgångsrik forskning om vattenrening.

SMB skrev om Rajendra Singh när priset offentliggjordes i mars.

Miljö online2

Liknande artiklar