”Sverige har en skyldighet att skydda Ojnareskogen”

Foto: Anders Hellberg

Naturskyddsföreningens jurister menar att EU:s miljölagstiftning inte kan innebära annat än att området måste bevaras.

Diskussionerna om Ojnareskogen på norra Gotland fortsätter. Tidigare i veckan på DN debatt skrev Per Ahl, vd på Svemin, som är en branschförening för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, att det inte finns något krav från EU som innebär att Sverige måste skydda Ojnareområdet. I en replik svarar nu Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl att föreningens jurister tittat på frågan och att EU-rätten tvärtom är tydlig på denna punkt. Hon skriver:

Ojnareområdet utgörs av så kallade toppobjekt ur naturvårdssynpunkt. Enligt EU:s miljölagstiftning Art- och habitatdirektivet med tillhörande riktlinjer föreligger en skyldighet att skydda sådana toppobjekt. Det är alltså nödvändigt att området utpekas till Natura 2000-område om Sverige ska följa sina gemenskapsrättsliga åtaganden.

Johanna Sandahl skriver vidare att kalkbrytning i Ojnareområde skulle utplåna de höga naturvärden som finns där och dessutom riskera att leda till att dricksvattenförsörjningen förstörs.

Miljö online2

Liknande artiklar